Η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολύπλευρη. Το πιο κερδοφόρο είναι η τραπεζική. Με όλη την ελκυστικότητα της τραπεζικής επιχείρησης να εισέλθει στην αγορά αυτή δεν είναι εύκολη.

πώς να ανοίξετε μια τράπεζα
Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για το πώς να ανοίξουν μια τράπεζα. Η απλούστερη απάντηση: χρειάζεστε προσπάθεια, επιμέλεια και πρέπει να επενδύσετε πολλά χρήματα.

Η κύρια απάντηση στο ερώτημα πώς να ανοίξει μια τράπεζα,αφορά το ελάχιστο εγκεκριμένο κεφάλαιο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ρούβλια. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαιτούνται σημαντικά χρηματοοικονομικά έξοδα από το γραφείο και τον τραπεζικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του τραπεζικού ιδρύματος. Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, πώς να ανοίξετε μια τράπεζα, δεν μπορείτε να παραλείψετε να αναφέρετε το νομικό σχέδιο, την πληρωμή του προσωπικού, την οργάνωση του συστήματος προστασίας και άλλα έξοδα. Το συνολικό ποσό θα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Η αντιμετώπιση τέτοιων δαπανών χωρίς σοβαρούς επενδυτές είναι απίθανο να επιτύχει. Να ενδιαφέρεται για το πώς να ανοίξει μια τράπεζα, δεν μπορεί να βοηθήσει να ρωτήσω για την αποπληρωμή μιας εμπορικής τράπεζας. Και αυτό είναι κατά μέσο όρο από 5 έως 10 χρόνια σκληρής δουλειάς.

Ανάλογα με τις δυνατότητές σας και τους πραγματικούς υπολογισμούς,μπορείτε να επιχειρήσετε να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση που σχετίζεται με την τραπεζική. Για να γίνει αυτό, πρέπει να λάβετε περισσότερες άδειες. Μια γενική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι υποχρεωτική. Χρειαζόμαστε ένα έγγραφο που εκδίδεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή για την Αγορά Αξιών, δίνοντας το δικαίωμα στις σχετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής συναλλαγών με πολύτιμα μέταλλα.

ανοίξτε μια επιχείρηση
Χρειαζόμαστε συστατικά έγγραφα με τη μορφή άδειας,που εκδόθηκε από την κρατική τελωνειακή επιτροπή, πιστοποιητικό εγγραφής από την Αρχή Επιθεώρησης Δοκιμασίας Ελέγχου για το χειρισμό κοσμημάτων. Χρειαζόμαστε μια βαθιά και σοβαρή ανάλυση της κατάστασης στη χώρα, μια ρεαλιστική πρόβλεψη της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης για αρκετά χρόνια.

Για να ανοίξετε μια επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα να αναπτύξετε ένα επιχειρησιακό σχέδιο που αξιολογεί τις δικές σας ευκαιρίες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης επιχείρηση. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο κύκλος των προσώπων των μελλοντικών εταίρων και ιδρυτών. Είναι απαραίτητο να υποβληθούν έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα της προέλευσης των ιδίων κεφαλαίων, να ελέγχουν τη φήμη των ιδρυτών για την έλλειψη καταδίκης για οικονομικά εγκλήματα,

ξεκινήστε τη δική σας επιχείρηση
για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεωνενώπιον του κράτους και των πολιτών της Ρωσίας. Η προπαρασκευαστική οργανωτική φάση περιλαμβάνει τον ορισμό της μορφής και του ονόματος της επιχείρησης (LLC ή της ανώνυμης εταιρείας), την καταχώριση του καταστατικού και του καταστατικού, που συμφωνήθηκε με τους ιδρυτές και τους εταίρους.

Ένα σημαντικό σημείο είναι η επιλογή του προσωπικού. Η δομή της διαχείρισης των τραπεζών με διάφορες λειτουργικές υπηρεσίες και τμήματα καθορίζεται, οι λειτουργίες του ιδρύματος και του καθεστώτος του κατανέμονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μετά από όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες με την προετοιμασία της πλήρους απαραίτητης δέσμης εγγράφων, διεξάγεται η διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης.