Μιλώντας ως άτομοεπιχειρηματίες, οι επιχειρηματίες της χώρας μας διατρέχουν πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους για λογαριασμό της επιχείρησης. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο λόγος για όλα αυτά; Είναι ότι η προσωπική ιδιοκτησία του επιχειρηματία δεν προστατεύεται από τίποτα και μπορεί να είναι otsuzheno για τα χρέη.

πτώχευση ενός επιχειρηματία

Σε μια τυπική κατάσταση, ένας επιχειρηματίας μπορεί να απομακρυνθείσχεδόν ό, τι έχει, αλλά το χρέος δεν θα εξαφανιστεί. Πώς να βεβαιωθείτε ότι οι πιστωτές πήραν τα πάντα στο δικαστήριο, αλλά ταυτόχρονα θα διαγραφούν τα χρέη; Είναι απαραίτητο να χρεοκοπήσει κάποιος επιχειρηματίας. Η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη, αλλά με τη βοήθειά της είναι δυνατόν να αποφευχθούν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Πτώχευση ενός επιχειρηματία

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Πτώχευση - εκκαθάριση, η οποία διεξάγεται με ειδική εντολή και υπό ορισμένες συνθήκες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού ληφθεί η σχετική απόφαση από το δικαστήριο.

Η πτώχευση του επιχειρηματία συμβαίνει τότε,όταν το άτομο αυτό απλά δεν μπορεί να εξοφλήσει όλα τα χρέη του που προέκυψαν εξαιτίας ανεπιτυχής δραστηριότητας. Η όλη διαδικασία πρέπει να διεξάγεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον ομοσπονδιακό νόμο.

πτώχευση ενός μεμονωμένου επιχειρηματία

Πτώχευση ενός επιχειρηματία αρχίζει με την αίτηση. Μπορεί να παραδοθεί όχι μόνο από την ίδια την ΠΕ, αλλά και από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολουθεί μια λίστα με αυτά τα άτομα:

- ο πιστωτής στον οποίο έχει ανατεθεί η υποχρέωση ·

- Εξουσιοδοτημένος φορέας.

Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε έγγραφα που επιβεβαιώνουν:

- τη βάση του χρέους ·

- την παρουσία του ίδιου του χρέους ·

- τις περιστάσεις στις οποίες αναφέρεται ο αιτών την αίτηση.

Η πτώχευση ενός επιχειρηματία συνδέεται με την προετοιμασία των ακόλουθων εγγράφων:

- εκτίμηση της ιδιοκτησίας του μεμονωμένου επιχειρηματία (που θα διεξαχθεί από ειδικό φορέα) ·

- όλα τα λογιστικά έγγραφα,

- Μια λίστα με όλους τους διαθέσιμους δανειστές.

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποιήθηκε η κρατική καταχώριση της ΠΕ.

πτώχευση
Θα ληφθεί υπόψη η πτώχευση του επιχειρηματίααναγνωρίζεται σε περίπτωση που σε εύθετο χρόνο (τρεις μήνες) δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει όλους εκείνους που το απαιτούν συγκεκριμένα. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το σύνολο των υποχρεώσεών του πρέπει να είναι υψηλότερο από την αξία του περιουσιακού στοιχείου που έχει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το άθροισμα όλων των απαιτήσεων μαζί δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 10 χιλιάδες ρούβλια.

Η πτώχευση του επιχειρηματία ολοκληρώνεται - ένας πολίτηςγίνεται ο πιο συνηθισμένος άνθρωπος και οι δανειστές στερούνται του δικαιώματος να ζητούν κάτι από αυτόν. Υπάρχουν με όλα αυτά, και ορισμένες εξαιρέσεις. Συνδέονται κυρίως με το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των προσώπων που, ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία, έχουν υποστεί σωματική βλάβη ή κάτι παρόμοιο θα πρέπει να πληρούνται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ανεξάρτητα από την πτώχευση είναι δύσκολο να ενεργήσειέτσι ώστε να μην χάσουν πολλά. Πράγματι, είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε τα πάντα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ανθρώπους που είναι πολύ έμπειροι στη νομολογία, επομένως η προσφυγή στους δικηγόρους δεν είναι εκτός τόπου.