Η ατομική επιχειρηματικότητα είναι η μεγαλύτερημια δημοφιλής μορφή λειτουργίας της δικής σας επιχείρησης. Σε περίπτωση τερματισμού τέτοιων δραστηριοτήτων, ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβληθεί σε ειδική νομική διαδικασία - εκκαθάριση (κλείσιμο). Κλείσιμο μιας ΠΕ είναι η διακοπή οποιασδήποτε δραστηριότητας ενός μεμονωμένου επιχειρηματία με υποχρεωτική κρατική εγγραφή. Για την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η επιχείρηση με τη μορφή περιουσίας "IP" μπορεί για διάφορους λόγους που προβλέπονται στη ρωσική νομοθεσία:

1. εθελοντική απόφαση για το κλείσιμο της ΠΕ,
2. θάνατο του επιχειρηματία,
3. Η απόφαση του δικαστηρίου (απόσπαση του δικαιώματος στην επιχειρηματική δραστηριότητα, απαγόρευση διαμονής στο RF σε αλλοδαπούς πολίτες που είναι καταχωρημένοι ως ΠΕ)

Η ολοκλήρωση των εργασιών είναι ευκολότερη από τις δραστηριότητες μιας νομικής οντότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που βοηθούν στο κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων. Κόστος εκκαθάρισης εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση των επιχειρήσεων: είναι πολύ πιο εύκολο να κλείσετε μια ΠΕ χωρίς χρέη παρά με χρέη. Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασης από δικηγόρο και λογιστή προκειμένου να παρατηρήσουμε τη σωστή σειρά εκκαθάρισης και να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις για τον επιχειρηματία. Σε περίπτωση που η ΠΕ έχει χρέη, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας πτώχευσης.

Το κλείσιμο της IP είναι στην περίπτωση ότανη εταιρεία δεν είναι πλέον μια πραγματική οικονομική δραστηριότητα, και δεν φέρνουν κέρδος. Επειδή ανεξάρτητα από το αν το εισόδημα των επιχειρήσεων παράγεται και κατά πόσον οποιεσδήποτε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να καταβάλει ετήσιο σταθερό ποσό των ασφαλίστρων για το Ταμείο Συντάξεων. Μετά την εκκαθάριση της ΠΕ τέτοια υποχρέωση ακυρώνεται.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανεξάρτητα όλες τις διαδικασίες για την εκκαθάριση της IP στα ακόλουθα στοιχεία:
1. πληρωμή κρατικού τέλους για το κλείσιμο της ΠΕ με οποιονδήποτε προσβάσιμο τρόπο ·
2. την υποβολή της αίτησης και άλλων εγγράφων σχετικά με την εκκαθάριση της ΠΕ στον φορολογικό έλεγχο ·
3. κοινοποίηση του PF σχετικά με το κλείσιμο της ΠΕ ·
4. αποπληρωμή των χρεών σε όλα τα υπάρχοντα χρέη.

Για να κλείσετε την IP, θα πρέπει να συλλέξετε την παρακάτω δέσμη εγγράφων:
• αναφορά,
• πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής ενός μεμονωμένου επιχειρηματία,
• το διαβατήριό του,
• Πιστοποιητικό INN (αντίγραφο),
• Ειδοποιήσεις από το FSS, το MHIF, το PF.

Αφού τερματιστεί η δραστηριότητα της IP,και το μητρώο τερματισμού εγγράφεται στο μητρώο (EGRIP), ο επιχειρηματίας έχει εκδοθεί πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής τερματισμού μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ένα άτομο. Αλλά ακόμη και παρά την επιτυχή εκκαθάριση του επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας θα είναι υπεύθυνος για τα υπόλοιπα χρέη της επιχείρησης με τη δική του περιουσία.