Το φάρμακο "Neoton" είναι ένα φάρμακο,που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, του εμφράγματος του μυοκαρδίου (οξεία), της διαταραχής της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, της ισχαιμίας των άκρων που προκύπτει κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Η κύρια μορφή απελευθέρωσης φαρμάκου είναι η λυοφιλοποιημένη σκόνη, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαλυμάτων για ενδοφλέβια έγχυση. Το φάρμακο "Neoton" στον αθλητισμό χρησιμοποιείται ως μέσο για την πρόληψη της εμφάνισης σημείων σωματικής υπερφόρτωσης, βελτιώνοντας τις συνήθειες προσαρμογής σε ακραία φορτία.

Φαρμακευτικό προϊόν "Neoton". Οδηγίες χρήσης: σύνθεση, φαρμακοκινητική

Το παρασκεύασμα περιέχει δραστική ουσίαουσία "άλας νατρίου φωσφορικής κρεατίνης". Με απλές εγχύσεις, η μέγιστη περιεκτικότητα του φαρμάκου στη συστηματική κυκλοφορία παρατηρείται μετά από τρία λεπτά. Το φάρμακο συσσωρεύεται στο μυοκάρδιο, στον εγκέφαλο και στους σκελετικούς μύες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι τριάντα λεπτά. Το φάρμακο εκκρίνεται κυρίως από τα νεφρά.

Πούδρα "Neoton". Οδηγία: φαρμακοδυναμική

Το φάρμακο βελτιώνεται σημαντικάμεταβολισμός μυϊκού ιστού, μυοκάρδιο. Στη δομή είναι παρόμοια με τη φωσφοκρεατινίνη, επομένως μπορεί να αναστείλει την καταστροφή των σαρκομετρικών ισχαιμικών καρδιακών κυττάρων, παρέχοντας ενδοκυτταρική μεταφορά ενεργειακά εντατικών ενώσεων. Το φάρμακο είναι σε θέση να μειώσει τη ζώνη της νέκρωσης, της ισχαιμίας λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας του αίματος σε αυτές τις περιοχές.

Φαρμακευτικό προϊόν "Neoton". Οδηγία: Τρόπος χρήσης, δοσολογία

Όταν υπάρχει ή περαιτέρω ανάπτυξη των οξέωνΤο έμφραγμα του μυοκαρδίου χορηγείται σε τέσσερα γραμμάρια ενδοφλέβιας κοπίνου, κατόπιν έγχυσης διαλύματος γλυκόζης. Στο μέλλον, η δόση διπλασιάζεται. Η πορεία της έγχυσης είναι έξι ημέρες. Για τη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας αρκεί να χορηγηθούν δύο γραμμάρια του φαρμάκου την ημέρα για τις πρώτες δύο εβδομάδες. Για τη θεραπεία της ισχαιμίας του μυοκαρδίου που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, το φάρμακο χορηγείται ως μέρος καρδιοπληγικών διαλυμάτων σε ποσότητα τριών γραμμαρίων ανά λίτρο. Για να επιτευχθεί ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα, δύο εγχύσεις ημερησίως πρέπει να χορηγούνται για επτά ημέρες. Για να αποφευχθεί η εμφάνιση μετεγχειρητικής ισχαιμίας των άκρων, πρέπει να χορηγηθούν ενδοφλέβια δύο έως τέσσερα γραμμάρια του φαρμάκου, χρησιμοποιώντας περαιτέρω διαλύματα γλυκόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν "Neoton". Οδηγίες: αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Η μόνη αντένδειξη για χρήσηαυτό το φάρμακο είναι η παρουσία υπερευαισθησίας στα συστατικά συστατικά του. Η χρήση αυτού του φαρμάκου ως μέρος σύνθετης θεραπείας αυξάνει την επίδραση των αντιγήγγιων, των αντιαρρυθμικών, των ινοτροπικών φαρμάκων.

Το φάρμακο "Neoton". Οδηγίες: ειδικές οδηγίες

Είναι απαραίτητο να αποφύγετε την ταχεία χορήγηση σε δόσεις που υπερβαίνουν το ένα γραμμάριο φωσφοκρεατινίνης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιες αλλαγές στην αρτηριακή πίεση.

Το φάρμακο πρέπει να χορηγείται στο μέγιστοσύντομο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση των πρώτων σημείων ισχαιμίας. Αυτό εξασφαλίζει την ανάπτυξη της ευνοϊκότερης πρόγνωσης της νόσου. Μη χρησιμοποιείτε το "Neoton" για θεραπεία έκτακτης ανάγκης για καρδιακή δυσλειτουργία.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένατην πιθανή ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, την εγκυμοσύνη. Το φάρμακο δεν μπορεί να επηρεάσει τις ικανότητες διαχείρισης επικίνδυνων μηχανισμών, οχημάτων. Το φάρμακο δεν έχει καθιερωμένες παρενέργειες.

Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται σεθερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους + 30 ° C. Το φάρμακο είναι κατάλληλο για τρία χρόνια. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου, χάνει όλες τις χρήσιμες φαρμακολογικές ιδιότητες, οπότε αξίζει να σημειωθεί η χρήση του μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.